Xuất bản thông tin

null Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành đến 6 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành đến 6 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành  đến 06 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2021 như sau:

Tổng số ca mắc Covid-19 cộng dồn:

- F0: 265 ca. (điều trị ở Bệnh viện Sa đéc, Bệnh viện phổi, các khu cách ly tỉnh; F0 (nhẹ) ở khu cách ly An Hiệp).

- F1: 738 ca (đã cách ly và tiếp tục đưa vào các khu cách ly tập trung Huyện).

- F2: 1532 ca.

Lấy mẫu PCR trong ngày 10/7/2021:

+ Xã An Nhơn: 3.498/4.214, tỷ lệ 83%

+ Xã Tân Nhuận Đông: 3.154/5.021, tỷ lệ 62,81%

+ Xã An Hiệp: 1.844/2.216, tỷ lệ 83,21%

+ Số F0 + F1 (đã lấy mẫu trước đó) = 768

Tổng số tính gộp: 9.264/11.451, đạt 80,90%.

(số không test là người lớn tuổi đi lại khó khăn, trẻ nhỏ và một số người báo đã test rồi, không đến…)

BBT