Xuất bản thông tin

null Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt thông điêp 5K của Bộ Y tế

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt thông điêp 5K của Bộ Y tế

Qua 02 ngày thực hiện Công văn số 2783/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đa số người dân trên địa bàn Huyện chấp hành và thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện. Các sơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã dừng hoạt động; tại các khu vực chợ, cửa hàng Bách hóa xanh, các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu không còn tình trạng tập trung đông người để mua hàng hóa. Tuy nhiên, qua khảo sát, nắm tình hình thì vẫn còn một số người dân ra khỏi nhà khi chưa thật sự cần thiết, mang khẩu trang chưa đúng hướng dẫn; chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Huyện đạt hiệu quả, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì sự đoàn kết, đồng lòng của người dân là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong đó, việc làm đầu tiên cần quan tâm đó là thực hiện nghiêm Thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đó là:

- KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang thường xuyên, đúng cách, tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

- KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Giữ vệ sinh nhà cửa đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.

- KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác (đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2 mét).

- KHÔNG TỤ TẬP: đông người (không tập trung quá 02  người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện).

- KHAI BÁO Y TẾ: Chủ động khai báo y tế và phải trung thực trong khai báo.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Đề nghị bà con nhân dân tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm Công văn số 2783/UBND-VX  ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

                                              BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH