Xuất bản thông tin

null Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 13 tháng 7 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 13 tháng 7 năm 2021

Theo Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 13 tháng 7 năm 2021 như sau:

- Số mắc mới trong ngày:

+ F0: 06 ca (xã An Khánh 05 ca và xã Tân Bình 01 ca, tại các khu phong tỏa).

+ F1: 01 ca (xã An Phú Thuận).

- Test nhanh: 10 ca, xã An Khánh (âm tính).

- Số liệu cộng dồn:

+ F0: 293 ca.

+ F1: 766 ca.

+ F2: 1.509 ca.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vnhttp://kbyt.ytedongthap.vn.

BBT(Nguồn: 234/BC-BCĐ)