Xuất bản thông tin

null Thiết lập cách ly y tế tổ 15, ấp An Thạnh, xã An Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập cách ly y tế tổ 15, ấp An Thạnh, xã An Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 14/7/2021, UBND huyện ban hành Quyết định thiết lập cách cách ly y tế tổ 15, ấp An Thạnh, xã An Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19, với phạm vi và thời gian cụ thể như sau:

-  Phạm vi: toàn bộ tổ 15, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, có 24 hộ, với 76 nhân khẩu (từ hộ ông Trần Minh Tâm đến cống cầu Chùa).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 14/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do virut SAR-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường họp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

BBT(Nguồn: 619/QĐ-UBND)