Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp trưa 15/7

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp trưa 15/7

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 06 giờ đến 12 giờ ngày 15/7, Đồng Tháp ghi nhận thêm 48 ca dương tính, đa số trong các khu cách ly tập trung.

Cụ thể, 03 ca liên quan Xí nghiệp May 6 (huyện Lai Vung: 01 ca ngụ ấp Long Thuận, xã Long Hậu, 01 ca ngụ ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới; huyện Châu Thành: 01 ca ngụ ấp Tân Hòa, xã An Hiệp).

30 ca ngụ huyện Châu Thành, trong đó, xã An Nhơn: 03 ca ngụ ấp An Thạnh, 01 ca ngụ ấp An Hòa, 01 ca ngụ ấp Tân An; xã An Hiệp: 02 ca ngụ ấp An Hòa, 15 ca ngụ ấp Tân Hòa; xã Hòa Tân: 03 ca ngụ ấp Hòa Hiệp; xã Tân Nhuận Đông: 02 ca ngụ ấp Phú Nhuận, 02 ca ngụ ấp Tân Lập; xã Tân Phú: 01 ca ngụ ấp Tân Thạnh.

03 ca là F1 của BN L.T.M (huyện Lấp Vò: 01 ca ngụ ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ; huyện Lai Vung: 01 ca ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thành; huyện Châu Thành: 01 ca ngụ ấp Phú An, xã Tân Bình).

02 ca là F1 của BN N.A.D (huyện Tháp Mười: 01 ca ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An; thành phố Cao Lãnh: 01 ca ngụ khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú).

Có 10 ca đang điều tra dịch tễ, gồm:

+ 08 ca ngụ huyện Cao Lãnh (xã Bình Hàng Trung: 01 ca ngụ Ấp 4, 01 ca ngụ ấp Bình Hòa;  xã Mỹ Hiệp: 03 ca ngụ Ấp 2, 01 ca ngụ Ấp 1; xã Bình Hàng Tây: 02 ca ngụ Ấp 3).

+ 01 ca ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc.

+ 01 ca ngụ ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng.

Cộng dồn: 898 ca (từ 24/6: 868 ca).

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại: https://tokhaiyte.vnhttp://kbyt.ytedongthap.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)