Xuất bản thông tin

null Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 15/7/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ngày 15/7/2021

Theo Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành thông tin tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 15/7/2021 như sau:

- Số mắc mới trong ngày:

+ F0: 21 ca, gồm (xã An Hiệp 01 ca, An Nhơn 04 ca, An Khánh 02 ca, An Phú Thuận 01ca, Hòa Tân 01 ca, Tân Bình 06 ca, Tân Phú Trung 04 ca, Tân Nhuận Đông 01 ca, Tân Phú 01 ca) tại các khu cách ly tập trung và khu phong tỏa của Huyện.

+ F1: 18 ca (xã Phú Hựu 02 ca, An Phú Thuận 13 ca, Hoà Tân 01 ca, An Nhơn 02 ca).

+ F2: 14 ca (xã Hòa Tân 13, an Nhơn 01).

- Test nhanh: 692 ca, trong đó nghi nhiễm: 08 ca (xã An Phú Thuận 03 ca, An Khánh 02 ca, Phú Hựu 02 ca, Tân Phú 01 ca).

- Số liệu cộng dồn:

+ F0: 345 ca.

+ F1: 815 ca.

+ F2: 1.539 ca.

BBT(Nguồn: 240/BC-BCĐ)