Xuất bản thông tin

null Hình thành Khu tập trung tại điểm Trường Mẫu giáo An Hiệp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hình thành Khu tập trung tại điểm Trường Mẫu giáo An Hiệp

Ngày 16/7/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch hình thành thành khu cách ly tập trung tại điểm Trường Mẫu giáo An Hiệp thuộc xã An Hiệp để phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung như sau:

Đối tượng: F1

Thời gian cách ly: ít nhất là 14 ngày liên tục theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Địa điểm khu cách ly tập trung:Tại điểm Trường Mẫu giáo An Hiệp, sức chứa: 30 người (trưng dụng được 05phòng).

BBT(Nguồn: 221/KH-UBND)