Xuất bản thông tin

null Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình

Ngày 17/7/2021, UBND huyện ban hành quyết định các ly  y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình để phòng chống Covid-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình, có 32 hộ, với 154 nhân khẩu (từ hộ ông Trần Bá Xếp đến hộ ông Trần Phước Đức).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 17/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-COV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường họp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)