Xuất bản thông tin

null Yêu cầu đeo khẩu trang, khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết bài viết TTGDNN Vấn đề quan tâm

Yêu cầu đeo khẩu trang, khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đeo khẩu trang khi ra đường, đặc biệt tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vào ngày 30/3, đồng thời chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh lưu ý, Bộ phận Một cửa các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện hồ sơ qua Mô hình Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà để giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.

Người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào Bộ phận Một cửa để làm thủ tục hành chính

Theo khuyến cáo của ông Nguyễn Văn Dương, trong giai đoạn này, người dân, tổ chức chỉ nên đến Bộ phận Một cửa thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp cấp thiết; các hồ sơ chưa thật sự cần thiết thì đợi sau mùa dịch bệnh Covid-19 thực hiện.

Khi đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cần liên hệ trước với Bộ phận Một cửa để được hướng dẫn, tránh tình trạng tập trung đông người cục bộ có thể xảy ra. Người dân có thể gọi qua Tổng đài 1022 (điện thoại: 0277.1022), để nối máy đến Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện nắm thông tin - người đứng đầu Uỷ ban nhân dân tỉnh chốt lại./.

Trí Dũng(Nguồn: dongthap.gov.vn)