Xuất bản thông tin

null Hình thành khu cách ly tập trung tại điểm Trường Tiểu học Nha Mân 1 để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hình thành khu cách ly tập trung tại điểm Trường Tiểu học Nha Mân 1 để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 18/7/2021, UBND huyện Châu Thành  ban hành Kế hoạch hình thành khu cách ly tập trung tại điểm Trường Tiểu học Nha Mân 1 để phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung như sau:

1. Đối tượng:F1

2. Thời gian cách ly:ít nhất là 14 ngày liên tục theo Công văn số5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời giancách ly, thí điểm cách ly F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

3. Địa điểm khu cách ly tập trung:tại điểm Trường Tiểu học Nha Mân 1, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

4. Sức chứa:100 người (20 phòng).

BBT(Nguồn: 213/KH-UBND)