Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 16/7/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo Quyết định, hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), làm việc trong nhóm ngành, nghề, lĩnh vực sau:

a) Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

b) Thu gom rác, phế liệu;

c) Bốc vác, vận chuyển hàng hoá (tại các chợ, bến tàu, bến xe, bến cảng, nhà kho).

d) Lái xe mô tô 02 bánh chở khách.

đ) Người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú (phục vụ bàn ăn uống, đầu bếp, phục vụ bếp, lễ tân, tạp vụ); chăm sóc sức khỏe (massage, xoa bóp y học, châm cứu).

2. Điều kiện hỗ trợ Người lao động được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

a) Người lao động có thu nhập chính từ ngành, nghề thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải tạm dừng công việc, không có việc làm, giảm thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

b) Đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.

3. Mức hỗ trợ, phương thức chi hỗ trợ: a) Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần. b) Phương thức thực hiện: hỗ trợ 01 lần cho người lao động. c) Trường hợp Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc diện được hỗ trợ nhiều chính sách, thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

a) Ngân sách địa phương theo phân cấp, gồm: 50% dự phòng ngân sách; nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có).

b) Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

5. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này, đăng ký đề nghị được hỗ trợ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) vào danh sách theo Mẫu số 1a kèm Quyết định này;

b) Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đối chiếu, tổng hợp danh sách vào Mẫu số 1b kèm Quyết định này và ký xác nhận, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung cấp huyện);

c) Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, phê duyệt danh sách và chỉ đạo tổ chức chi hỗ trợ cho người lao động; đồng thời, tổng hợp danh sách, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

d) Trong 02 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

6. Thời gian triển khai hỗ trợ: Trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Riêng đối với đợt giãn cách xã hội từ ngày 14/7/2021, thời gian hoàn thành việc chi hỗ trợ trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

BBT(Nguồn: 946/QĐ-UBND-HC)