Xuất bản thông tin

null Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/7/2021, UBND huyện ban hành công văn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu:

 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo tinh thần Công văn số 2783/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ cách ly với tổ, khóm (ấp) cách ly với khóm (ấp), xã (thị trấn) cách ly với xã (thị trấn), huyện cách ly với huyện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, đồng thời vận động gia đình gương mẫu thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt nghiêm việc cách ly xã hội trên địa bàn, đảm bảo thực hiện triệt để đối với từng địa bàn, khu vực quản lý. Thường xuyên nhắc nhở người dân chỉ ra đường trong những trường hợp thật sự cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét.

4. Công an Huyện: tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời xử lý đối với trường hợp cố tình vi phạm.

5. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Huyện nếu để xảy ra tình trạng không thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng./.

BBT(Nguồn: 2960/UBND-VX)