Xuất bản thông tin

null Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần 4 tổ và toàn độ 3 tổ, gia hạn 10 tổ và 04 ấp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần 4 tổ và toàn độ 3 tổ, gia hạn 10 tổ và 04 ấp

Ngày 19/72021, UBND huyện quyết định thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05, tổ 07 và toàn bộ tổ 06, thuộc ấp Đông, xã Tân Bình;  tổ 01, tổ 13, ấp Tân Quới, một phần tổ 20 và tổ 21, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung; Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ Tổ 08 đến Tổ 18, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông;  toàn bộ ấp An Thuận, ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh, ấp An Hòa xã An Hiệp, cụ thể như sau:

1. Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05, tổ 07 và toàn bộ tổ 06, thuộc ấp Đông, xã Tân Bình, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 05, tổ 07 và toàn bộ tổ 06, thuộc ấp Đông, xã Tân Bình, có 45 hộ, với 185 nhân khẩu (từ hộ ông Đặng Cao Anh Kiệt đến hộ ông Nguyễn Hồng Sanh).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 19/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

2. Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tổ 01, tổ 13, ấp Tân Quới, một phần tổ 20 và tổ 21, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung , cụ thể như sau:

-  Phạm vi:

+ Tổ 01, ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, có 30 hộ, với 135 nhân khẩu (từ hộ bà Nguyễn Thị Sợp đến hộ ông Phan Văn Thum).

+ Tổ 13, ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, có 28 hộ, với 136 nhân khẩu (từ hộ bà Nguyễn Thị Nương đến hộ ông Nguyễn Thanh Tùng).

+ Các hộ hai bên đường Bà Gọ, một phần tổ 20 và 21, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, có 27 hộ, với 107 nhân khẩu (khu vực mé sông từ hộ bà Trần Thị Thu Thủy đến hộ bà Đặng Thị Ngọc Tuyền; khu vực trên bờ từ hộ ông Trần Ngọc Lắm đến hộ ông Lê Út Anh).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 19/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

3. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ Tổ 08 đến Tổ 18, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ Tổ 08 đến Tổ 18, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

4. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Thuận, ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh, ấp An Hòa xã An Hiệp

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Thuận, ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh, ấp An Hòa xã An Hiệp đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

BBT