Xuất bản thông tin

null Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành ngày 20/7/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành ngày 20/7/2021

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đến 15 giờ 00 ngày 20/7/2021, như sau:

* Tình hình dịch bệnh Covid-19

- F0: 08 ca: (xã An Hiệp 03 ca, xã An Nhơn 01 ca, xã Tân Nhuận Đông 02 ca, xã Tân Bình 01 ca, xã Tân Phú Trung 01 ca), cụ thể:

+ Kết quả RT-PCR: 04 ca (02 ca tại khu cách ly trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; 02 ca tại Công ty Xí nghiệp May 6).

+ 01 ca, được cách ly tại Trung tâm Y tế Huyện.

+ 01 ca, tại khu cách ly tập trung Trường THCS An Hiệp.

+ 02 ca, tại khu phong tỏa, ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông.

- Tổng số test nhanh trong ngày là 2.428, nghi nhiễm: 05 ca (03 ca xã Tân Nhuận Đông, 02 ca, xã Tân Bình).

- F1: 15 ca (xã An Hiệp 06 ca, Tân Phú Trung 09 ca).

- F2: 31 ca (xã Tân Phú Trung).

* Tổng số cộng dồn:

- F0: 399 ca (đang điều trị).

- F1: 958 ca (đã hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện 34 người).

- F2: 1.734 ca (đang cách ly tại gia đình).

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vnhttp://kbyt.ytedongthap.vn.

BBT(Nguồn:252/BC-BCĐ)