Xuất bản thông tin

null Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành ngày 21/7/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành ngày 21/7/2021

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành tình hình dịch bệnh  COVID-19 trên địa bàn đến 15 giờ 00 ngày 21 tháng 7 năm 2021, như sau:

* Tình hình dịch bệnh Covid-19

- F0: 04 ca (xã An Hiệp 01 ca, xã Tân Bình 03 ca), cụ thể:

+ 01 ca, xã Tân Bình (phản hồi từ khu cách ly công ty Xí nghiệp May 6).

+ 02 ca, xã Tân Bình (tại khu phong tỏa, ấp Tân An).

+ 01 ca, xã An Hiệp (đang cách ly tại Trung tâm Y tế Huyện).

- Tổng số test nhanh trong ngày là 1.093, nghi nhiễm: 06 ca (03 ca xã Tân Nhuận Đông), 01 ca (xã An Khánh), 02 ca (đi từ Sa Đéc đến huyện Châu Thành).

- F1: 22 ca (xã An Hiệp 03 ca, Tân Phú Trung 02 ca, Tân Bình 06 ca, Tân Nhuận Đông 11 ca).

- F2: 21 ca (xã Tân Phú Trung 13 ca, Tân Bình 08 ca).

* Tổng số cộng dồn:

- F0: 403 ca (có 11 ca đã điều trị khỏi).

- F1: 946 ca (đã hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện 34 người).

- F2: 1.755 ca (đang cách ly tại gia đình).

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vnhttp://kbyt.ytedongthap.vn.

BBT(Nguồn:255/BC-BCĐ)