Xuất bản thông tin

null Kết thúc, gia hạn và cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid – 19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc, gia hạn và cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid – 19

Ngày 22/7/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định kết thúc cách ly y tế 4 tổ, gia hạn cách ly y tế lần hai 2 ấp và 1 khu dân cư thêm 7 ngày, thiết lập cách ly y tế 1 phần tổ để phòng, chống dịch Covid-19:

1. Kết thúc cách ly y tế đối với chợ Tân Xuân (tổ 01), tổ 07, tổ 16, tổ 17 ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối với chợ Tân Xuân (tổ 1), tổ 7, tổ 16, tổ 17 thuộc ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình (tại Quyết định số 586/QD-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 23/7/2021.

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp Tân Hòa, xã An Hiệp(lần hai)

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp Tân Hòa, xã An Hiệp đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2021 (thêm 07 ngày).

3.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Hòa, ấp Tân An, ấp Tân Hòa, xã An Nhơn(lần hai)

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Hòa, ấp Tân An, ấp Tân Hòa, xã An Nhơn đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

4. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ khu dân cư trung tâm thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông(lần hai)

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ khu dân cư trung tâm thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

5. thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần ấp Tân Bình, xã Tân Phú

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 05, ấp Tân Bình, xã Tân Phú, có 78 hộ, với 318 nhân khẩu (từ hộ bà Lê Thị Diệp đến hộ ông Bùi Thanh Hải).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 22/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

BBT