Xuất bản thông tin

null Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Ngày 20/7/2021, Sở Công thương ban hành Công văn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. theo Công văn như sau:

 

Thực hiện Công văn số 343/UBND-THVX ngày 13/7/2021 của UBND Tỉnh về việc cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, UBND Tỉnh giao Chủ tịch UBND cấp huyện “Quyết định ngay việc tạm dừng chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp nếu không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch hoặc phát hiện trường hợp F0”.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp cấp bách, quyết liệt để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Nhằm đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động kinh doanh của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi; Sở Công Thương đề nghị các siêu thị, cửa hàng tiện lợi triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm kinh doanh theo theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định, hướng dẫn của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các siêu thị, cửa hàng tiện lợi liên hệ trực tiếp các phòng chuyên môn tại các huyện, thành phố để trao đổi, tháo gỡ.

(Đính kèm danh sách đầu mối liên hệ tại các huyện, thành phố và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi)

Sở Công Thương thông tin đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

BBT(Nguồn: 1460/SCT-QLTM)