Xuất bản thông tin

null Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại khu vực cách ly tập trung

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại khu vực cách ly tập trung

Sở Y tế vừa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bệnh viện Quân dân y, cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 phân công bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn tăng cường hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu trữ rác thải tại khu vực cách ly trong cơ sở y tế và khu cách ly tập trung.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/kcl.jpg/e089a3f1-629e-675a-27c6-40c8d450c3ff?t=1627174552092

Khu cách ly tập trung Trường Trung học cơ sở Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Các đơn vị nêu trên tham mưu tốt với Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện/thành phố về công tác bố trí khu vực cách ly phải đảm bảo 03 vùng: nguy cơ cao, trung bình và ít nguy cơ; đồng thời cử bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn tập huấn cho cán bộ tham gia phòng chống dịch trong khu cách ly về công tác phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm trong khu cách ly (phân loại, thu gom, vận chuyển từ khu vực cách ly ra khu vực tập kết, cách mặc và cởi trang phục phòng hộ cá nhân).

Cùng với đó, bố trí lối đi riêng cho việc vận chuyển chất thải lây nhiễm tách biệt với lối đi của nhân viên y tế; bố trí thùng rác màu vàng đủ lớn để chứa rác và đặt tại hành làng trước cửa ra vào của mỗi phòng bệnh; bố trí khu vực tập kết rác thải chung của khu cách ly nơi cuối ngọn gió và ít người qua lại, phải đảm bảo tránh mưa (gây tăng trng lượng rác thải dẫn đến tăng chi phí xử lý).

Ngoài ra, phân công cán bộ phụ trách trong khu cách ly hằng ngày thực hiện giám sát việc thu gom rác của công ty thu gom, ký giao nhận ngay sau khi bàn giao mỗi ngày - Sở Y tế yêu cầu.

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)