Xuất bản thông tin

null Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/7/2021, UBND huyện ban hành Công văn tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo Công văn Ủy ban nhân dân Huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân:

        1.Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn huyện Châu Thành theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ cách ly với tổ, khóm (ấp) cách ly với khóm (ấp), xã (thị trấn) cách ly với xã (thị trấn), huyện cách ly với huyện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn quán triệt nghiêm việc cách ly xã hội trên địa bàn, đảm bảo thực hiện triệt để đối với từng địa bàn, khu vực quản lý.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 để chốt chặn người, phương tiện ra, vào địa bàn từng xã (thị trấn), khóm (ấp) mà không có lý do chính đáng. Báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy hỗ trợ phân công người giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo nhóm hộ gia đình (ví dụ 1 người chịu trách nhiệm giám sát 50 hộ).

2. Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết:

-     Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

-   Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ.

-   Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang và tại các cơ sở nêu tại Mục 4 của Văn bản này.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét.

Yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, kiểm tra, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định trên và không có lý do chính đáng.

Đề nghị Trưởng Công an Huyện tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn huyện.

3. Tiếp tục tạm dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; đối với chợ truyền thống nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì tạm thời đóng cửa và thực hiện các biện pháp khắc phục.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động bán vé số của đại lý vé số và bán vé số dạo trên địa bàn Huyện.

Đối với các chợ được phép tiếp tục hoạt động, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,thị trấn chỉ đạo test kháng nguyên toàn bộ người bán tại chợ định kỳ 3 ngày/lần/người. Ai không chấp hành, tạm dừng buôn bán. Việc mua, bán tại các chợ phải đảm bảo khoảng cách người với người trên 2m. Ai vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp: 

a) Thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;

b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp tiếp xúc, giao tiếp;

c) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động;

d) Tổ chức thực hiện tốt 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ) trong thời gian giãn cách xã hội. Định kỳ xét nghiệm (test kháng nguyên hoặc PCR) cho toàn bộ người làm việc tại đơn vị theo quy định của cơ quan y tế.

Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải tạm dừng hoạt động.

5. Các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị). Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của Huyện riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế Huyện đảm bảo 100% quân số.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình công tác, tổ chức giao việc cụ thể để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021; đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp (trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị quyết định).

Từng cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch đối với người ra vào trụ sở, chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp công sở bị cách ly, phong tỏa.

Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan đảng, đoàn thể, hội trên địa bàn huyện lập danh sách người làm việc tại trụ sở, chỉ đạo cấp giấy xác nhận lịch trình đi đường.

Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo lập danh sách người làm việc tại trụ sở, cấp giấy xác nhận đi đường.

Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện lập danh sách người làm việc tại trụ sở các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ký giấy xác nhận đi đường đối với từng đơn vị.

6. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ  sở sản xuất kinh doanh; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Huyện chịu trách  nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và các nội dung chỉ đạo trước đây của Ủy ban nhân dân Huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./.

BBT(Nguồn: 3098/UBND-VX)