Xuất bản thông tin

null Kéo dài thời gian tổ chức cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật huyện Châu Thành năm 2020.

Chi tiết bài viết TTGDNN Chi tiết bài viết TTGDNN

Kéo dài thời gian tổ chức cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật huyện Châu Thành năm 2020.

Ban Tổ chức Hội thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật thông báo Kéo dài thời gian tổ chức cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật huyện Châu Thành năm 2020.


Căn cứ Kế hoạch số 69/KH- UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành về việc tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các ngày lễ lớn năm 2020, chủ đề “Châu Thành trên đường phát triển”; và Thể lệ cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật huyện Châu Thành năm 2020.
Cuộc thi đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cá nhân và các tập thể. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết phức tạp, nhằm để tạo điều kiện cho đông đảo người tham gia, Ban Tổ chức quyết định kéo dài thời gian tham gia cuộc thi đến hết ngày 29/4/2020 (thay vì hết ngày 31/3/2020 như thông báo trước đây). Đây cũng là quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu
tham gia cuộc thi của đông đảo thí sinh./.

Xem chi tiết Thông báo!