Xuất bản thông tin

null Kết thúc cách ly y tế 3 tổ - gia hạn vùng Cồn Bạch Viên để phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc cách ly y tế 3 tổ - gia hạn vùng Cồn Bạch Viên để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 25/7/2021, UBND huyện ban hành Quyết định Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 11, tổ 12, ấp Hòa Quới; tổ 12, ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân và Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 vùng Cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông, cụ thể như sau:

1.Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 11, tổ 12, ấp Hòa Quới; tổ 12, ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân

Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 11, tổ 12, ấp Hòa Quới; tổ 12, ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân (tại Quyết định số 604/QD-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 26/7/2021.

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 vùng Cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 vùng Cồn Bạch Viên thuộc ấp Tân Thạnh, ấp Tân Phú xã An Nhơn và ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

BBT