Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đến ngày 23/7/2021,  huyện Châu Thành đã hoàn thành công tác chi hỗ trợ (đợt 1) cho 788 người người bán vé số trên địa bàn Huyện gặp khó khăn trong thời gian dừng mở số Đồng Tháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh trao tiền hỗ trợ

Cụ thể mỗi người được nhận suất hỗ trợ 1.500.000 đồng tiền mặt trong thời gian nghỉ bán với tổng số tiền 1.182 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp hỗ trợ.

Huyện đang triển khai rà soát đợt 2, dự kiến sẽ hoàn thành công tác chi hỗ trợ trước ngày 31/7/2021./.

Kim Ngân (VPUB)