Xuất bản thông tin

null Gia hạn thời gian cách ly y tế 4 ấp, 11 tổ để phòng chống Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Gia hạn thời gian cách ly y tế 4 ấp, 11 tổ để phòng chống Covid-19

Ngày 26/7/2021, UBND huyên ban hành Quyết định gia hạn lần 2 thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 thêm 7 ngày toàn bộ ấp An Thuận, ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh, ấp An Hòa xã An Hiệp; tổ 08 đến tổ 18, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông; tổ 11, ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn như sau:

1.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Thuận, ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh, ấp An Hòa xã An Hiệp

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Thuận, ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh, ấp An Hòa xã An Hiệp đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ tổ 08 đến tổ 18, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ tổ 08 đến tổ 18, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tổ 11, ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tổ 11, ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

BBT