Xuất bản thông tin

null Phú Hựu phát tờ gấp Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phú Hựu phát tờ gấp Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh

Sáng ngày 01/4/2020, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phú Hựu phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội  xã và các trưởng ấp trên địa bàn xã tiến hành in và phát 500 tờ gấp tuyên truyền Quy định về chế tài vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho người dân trên địa bàn xã.

Phát tờ gấp tuyên truyền

Các tờ gấp có nội dung tuyên truyền ngắn gọn dễ hiểu đối với từng hành vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid 19 sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính để người dân nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng pháp luật, chung tay cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Thông tin nội dung tuyên truyền

Thông tin nội dung tuyên truyền

Ngoài ra, xã còn phối hợp tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Cẩm Thúy