Xuất bản thông tin

null Tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn ra hết sức phức tạp, nguy hiểm, đã xuất hiện một số trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng, trong khu cách ly, tại các doanh nghiệp. Qua kiểm tra, nhiều cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chưa đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo phương án 3 tại chỗ.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo:

1. Tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành từ 17 giờ 00 phút ngày 27/7/2021 cho đến khi có thông báo mới (có danh sách kèm theo).

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai đến các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn và thông báo việc tạm dừng hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

BBT(Nguồn: 133/TB-UBND )