Xuất bản thông tin

null Thông báo thời gian hoạt động các nhóm mặt hàng thiết yếu thực phẩm tươi sống, công nghệ phẩm, lương thực hàng ngày trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thông báo thời gian hoạt động các nhóm mặt hàng thiết yếu thực phẩm tươi sống, công nghệ phẩm, lương thực hàng ngày trên địa bàn huyện Châu Thành

Ngày 29/07/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Thông báo thời gian hoạt động các nhóm mặt hàng thiết yếu thực phẩm tươi sống, công nghệ phẩm, lương thực hàng ngày trên địa bàn huyện Châu Thành

Nhằm kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tối đa trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo như sau:

1. Các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhóm mặt hàng thiết yếu gồm: thực phẩm tươi sống, công nghệ phẩm, lương thực (theo hướng dẫn của Sở Công thương Tỉnh tại Công văn số 1459/SCT-QLTM ngày 20/7/2021 về hàng hoá thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội) chỉ được phép hoạt động tối đa đến 11 giờ 00 phút hàng ngày trong thời gian giãn cách xã hội. Thời gian áp dụng từ ngày 30 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai đến các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian hoạt động các dịch vụ này để Nhân dân biết.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Thanh An(Nguồn: 135/TB-UBND)