Xuất bản thông tin

null Thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính

Nhằm hạn chế tối đa việc đi lại và tập trung đông người đến giải quyết các TTHC góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm việc giải quyết TTHC khi tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu. Phòng Tư pháp Huyện khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Châu Thành áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mực độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện, với 20/31 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được các lợi ích như: Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet; Tiết kiệm chi phí đia lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ; Chủ động các công việc khác của công dân; Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên webside trực tuyến; Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Ảnh minh họa lợi ích khi tổ chức, cá nhân sử dụng

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Về cách thức thực hiện, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bằng cách truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ: dichvucong.dongthap.gov.vn; sau đó tiến hành đăng nhập hệ thống, chọn thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 (theo Danh mục đính kèm) và chọn cơ quan giải quyết (UBND cấp Huyện); đồng thời, điền đầy đủ thông tin tại tờ khai điện tử theo hướng dẫn; chụp ảnh/scan các giấy tờ theo hướng dẫn và đính kèm vào mẫu tờ khai điện tử theo yêu cầu; đăng ký địa chỉ, thời gian nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Ảnh Trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Tháp

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ theo đúng quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu Thành; gửi phiếu hẹn kết quả qua thư điện tử cho công dân. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ, không hợp lệ thì gửi văn bản điện tử hướng dẫn để công dân bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết; Tiếp đến thực hiện lệnh chuyển hồ sơ trên hệ thống tới công chức chuyên môn để giải quyết. Các bước còn lại là quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của lãnh đạo, công chức chuyên môn, công chức bộ phận “một cửa”. Sau khi thực hiện xong quy trình này là quy trình trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong quá trình Nộp hồ sơ trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ số điện thoại hoặc zalo sau để được hướng dẫn, giải đáp: 0945.875.689  – 0906.876.322

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

-------------------

Số

TT

Tên thủ tục

Mức độ

Ghi

chú

I

HỘ TỊCH

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Mức độ 3

2

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Mức độ 3

3

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Mức độ 3

4

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Mức độ 3

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Mức độ 3

6

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Mức độ 4

7

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Mức độ 4

8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Mức độ 4

9

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Mức độ 4

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Mức độ 4

11

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Mức độ 4

12

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Mức độ 4

II

GIÁM HỘ

13

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Mức độ 3

III

CHỨNG THỰC

14

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Mức độ 3

15

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Mức độ 3

16

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Mức độ 3

17

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Mức độ 4

18

Cấp bản sao từ sổ gốc

Mức độ 4

19

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Mức độ 4

IV

HÒA GIẢI

20

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạnh trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Mức độ 3

TỔNG CỘNG DANH MỤC CÓ: 20 TTHC, GỒM:

- Thủ tục công trực tuyến mức độ 3: 10 thủ tục

- Thủ tục công trực tuyến mức độ 4: 10 thủ tục

Cẩm Thúy