Xuất bản thông tin

null Thiết lập – Gia hạn cách ly y tế để phòng, chống COVID – 19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập – Gia hạn cách ly y tế để phòng, chống COVID – 19

Ngày 30/7/2021, UBND huyện ban hành Quyết định thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 03, ấp Tân Lợi; một phần tổ 01, ấp Tân Lập, xã Tân Phú Trung và Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình.

1.Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 03, ấp Tân Lợi; một phần tổ 01, ấp Tân Lập, xã Tân Phú Trung

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 03, ấp Tân Lợi và một phần tổ 01, ấp Tân Lập, xã Tân Phú Trung, có 19 hộ, với 63 nhân khẩu (từ hộ ông Huỳnh Ngọc Diệp đến hộ bà Nguyễn Thị Nữ).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 30/7/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

2. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình đến hết ngày 06 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

BBT