Xuất bản thông tin

null Thời gian hoạt động các chợ, cửa hàng, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu và giải quyết công việc thời vụ trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thời gian hoạt động các chợ, cửa hàng, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu và giải quyết công việc thời vụ trên địa bàn huyện Châu Thành

Nhằm kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tối đa trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo như sau:

1.Thời gian hoạt động của các chợ truyền thống, cửa hàng, cở sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội:

-Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh nhóm hàng hóa thiết yếu (ngoài khu vực chợ)gồm: thực phẩm tươi sống, công nghệ phẩm, lương thực (theo hướng dẫn của Sở Công thương Tỉnh tại Công văn số 1459/SCT-QLTM ngày 20/7/2021 về hàng hoá thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội – có đính kèm theo) chỉ được mở cửa mua/bán từ 06 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút hàng ngày trong thời gian giãn cách xã hội.

- Tất cả các chợ trên địa bàn huyện (không bao gồm chợ tự phát - Ủy ban nhân dân cấp xã bắt buộc các chợ này phải ngưng hoạt động) chỉ được hoạt động từ 06 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút hàng ngày trong thời gian giãn cách xã hội.

- Tất cả các tiểu thương trong chợ được phép hoạt động phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính qua test nhanh kháng nguyên trong vòng 03 ngày hoặc xét nghiệm realtime RT-PCR trong vòng 05 ngày. Hết thời gian trên, phải tiến hành test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm realtime RT-PCR lại.

2. Hoạt động đi chợ của người dân:

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phát phiếu đi chợ cho hộ dân (tối đa 02 lần đi chợ/tuần/hộ, luân phiên). Đối với các chợ tạm ngưng hoạt động, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động lựa chọn một vài người (tiểu thương hoặc nhà hảo tâm) để bán hàng lưu động theo ấp, khóm và phải được khử khuẩn phương tiện, người bán phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính qua test nhanh kháng nguyên trong vòng 03 ngày hoặc xét nghiệm realtime RT-PCR trong vòng 05 ngày.

- Mỗi hộ dân chỉ cử 01 người đi chợ theo phiếu do UBND cấp xã cấp (không là trường hợp phải cách y tế tại nhà), khuyến khích những người dân đi chợ có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính qua test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệmrealtime RT-PCR còn thời hạn theo quy định.

3. Về sử dụng lao động thời vụ(phục vụ thu hoạch nông sản)

- Người sử dụng lao động phải lập danh sách người lao động (mẫu kèm theo) gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi người sử dụng lao động cư trú và nơi tiến hành thực hiện công việc) trong đó nêu rõ lịch trình đi lại của người lao động và cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả người lao động phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính qua test nhanh kháng nguyên trong vòng 03 ngày hoặc xét nghiệm realtime RT-PCR trong vòng 05 ngày.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo giám sát chặt chẽ quá trình di chuyển của người lao động đếnnơi làm việc; thiết lập khu vực hành lang bảo vệ khu vực này.

4. Thời gian áp dụng từ 11 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

5.Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai đến các tiểu thương, chủ cửa hàng, chủ cơ sở kinh doanh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết.

6.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

7. Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện tổ chức xét nghiệm cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo định kỳ.

Thông báo này thay thế Thông báo số 132/TB-UBND ngày 27/7/2021 về thời gian hoạt động các chợ hàng ngày trên địa bàn huyện Châu Thành; Thông báo số 135/TB-UBND ngày 29/7/2021về thời gian hoạt động các nhóm mặt hàng thiết yếu thực phẩm tươi sống, công nghệ phẩm, lương thực hàng ngày trên địa bàn huyện Châu Thànhcủa Ủy ban nhân dân Huyện./.

Xem Thông báo!

BBT