Xuất bản thông tin

null Khép kín địa bàn, không để người dân vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Khép kín địa bàn, không để người dân vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ngày 04/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Công an cấp huyện thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, không để người dân vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/IMG_2235.jpg/35ed9756-dfab-66cb-f448-fc52f1e0d88a?t=1628068638174

Tuần tra, kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

Bên cạnh đó, thường xuyên, trực tiếp tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn, điểm nóng phức tạp về dịch Covid-19, nhất là ở thành phố Sa Đéc và các huyện: Cao Lãnh, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành v.v.; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các sở, ngành tỉnh và huyện, thành phố; đồng thời tập hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước 15 giờ hàng ngày để nắm, chỉ đạo.

Nguồn: 426/UBND-TCD-NC

BBT (Nguon: dongthap.gov.vn)