Xuất bản thông tin

null Miễn, giảm tiền nước cho các khu cách ly và hộ nghèo, cận nghèo

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Miễn, giảm tiền nước cho các khu cách ly và hộ nghèo, cận nghèo

Chiều ngày 04/8, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang làm việc với các ngành liên quan, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về việc miễn, giảm tiền nước sạch sinh hoạt cho các khu cách ly và hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/pct+Quang+%281%29.jpg/88753500-5e7a-d8a5-6969-be8c6b664ea8?t=1628068790539

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang xem xét đề xuất
của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Theo đó, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đề xuất sẽ miễn tiền nước sinh hoạt cho các khu cách ly và giảm 50% cho hộ nghèo, cận nghèo trong 02 tháng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đánh giá cao sự chia sẻ, hỗ trợ của Công ty và đề nghị đơn vị xây dựng phương án cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất để sớm hỗ trợ cho các khu cách ly và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị Công ty xem xét hỗ trợ cho đối tượng là gia đình chính sách, người có công.

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)