Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Thiết lập cách ly y tế ngày 05/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Thiết lập cách ly y tế ngày 05/8/2021

Ngày 05/8/2021, UBND huyện ban hành Quyết định Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05, ấp Tân Bình, xã Tân Phú, phần tổ 08, ấp An Ninh, xã An Khánh và Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung như sau:

1.Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05, ấp Tân Bình, xã Tân Phú

Kết thúc cách ly y tế đối một phần tổ 05, ấp Tân Bình, xã Tân Phú (tại Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 05/8/2021.

Xem Quyết định!

2. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 08, ấp An Ninh, xã An Khánh

 Kết thúc cách ly y tế đối với một bên đường Đìa Cá Trê, một phần của tổ 08, ấp An Ninh, xã An Khánh (tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 05/8/2021.

Xem Quyết định!

3. Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 09, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, có 40 hộ, với 145 nhân khẩu (từ hộ ông Dương Văn Vũ đến hộ ông Nguyễn Văn Bốn).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 04/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

BBT