Xuất bản thông tin

null Tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Châu Thành đến 15 giờ ngày 06/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Châu Thành đến 15 giờ ngày 06/8/2021

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành đên 15 giờ ngày 06 tháng 8 năm 2021 như sau:

1. Trong ngày

1.1. Số lượng F0: 06 ca (kết quả từ RT-PCT trả về ngày 05/8/2021).

-  Xã An Khánh: 01 ca (phản hồi từ bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc).

- Xã Phú Tân Phú Trung: 01 ca (phản hồi từ bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc).

- Xã An Hiệp: 01 ca (khu phong tỏa, ấp An Hòa).

- Xã Tân Nhuận Đông: 01 ca (khu phong tỏa, ấp Tân Nghĩa).

- Xã Tân Phú Trung: 02 ca (khu phong tỏa, ấp Tân Mỹ).

1.2. Số lượng F1: 32 ca (xã An Hiệp 03 ca; An Khánh 02 ca; Tân Bình 03 ca; Tân Phú Trung 24 ca).

1.3. Số lượng F2: 21 ca (xã An Khánh 12 ca; Tân Bình 09 ca).

1.4. Test nhanh: 1.000 ca, nghi nhiễm: 01 ca (ấp Phú Bình, xã Phú Long).

1.5. Gửi mẫu xét nghiệm RT-PCR: 373 người.

2. Cộng dồn đến thời điểm hiện tại

2.1. Số lượng F0: 555 ca (trong ngày điều trị khỏi 44 ca).

- Điều trị khỏi: 277 ca

- Đang điều trị: 263 ca

- Tử vong: 15 ca

2.2. Số lượng F1: 1.462 ca (trong ngày hoàn thành cách ly 52 ca).

- Đã hoàn thành cách ly: 1.066 ca

- Đang quản lý: 396 ca

2.3. Số lượng F2: 2.034 ca (trong ngày hoàn thành cách ly 05 ca).

- Đã hoàn thành cách ly: 1.789 ca

- Đang quản lý: 245 ca

2.4. Test nhanh: 21.930 test

2.5. Xét nghiệm RT-PCR: 28.365 mẫu.

BBT(Nguồn: 299/BC-BCĐ)