Xuất bản thông tin

null [Infographic] Một số quy định xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

[Infographic] Một số quy định xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định, từ chối hoặc trốn tránh cách ly y tế v.v.. Những hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào? Mời xem [Infographic] sau đây.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/20210807-phat-vi-pham-covid.jpg/41709b04-68e9-7d01-ccb7-0bc887f8c388?t=1628348215857

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)