Xuất bản thông tin

null Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đến 15 giờ, ngày 08/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đến 15 giờ, ngày 08/8/2021

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành đên 15 giờ ngày 08 tháng 8 năm 2021 như sau:

          1. Trong ngày

1.1. Số lượng F0: 03 ca (kết quả từ RT-PCT trả về ngày 07/8/2021).

- Xã Phú Long: 01 ca (nuôi F0 từ ngày 16/7/2021) đã được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Huyện.

- Xã Tân Bình: 01 ca (ấp Tây, ổ dịch phát hiện ngày 02/8/2021) đã được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Huyện.

- Xã An Hiệp: 01 ca (trong khu phong tỏa, ấp An Hòa).

1.2. Số lượng F1: 11 ca (xã An Khánh 08 ca; Phú Hựu 01 ca; Tân Phú Trung 02 ca).

1.3. Số lượng F2: 10 ca (xã An Khánh 06 ca; Tân Phú Trung 04 ca).

1.4. Test nhanh: 296 test, nghi nhiễm: 0

1.5. Gửi mẫu xét nghiệm RT-PCR: 3.050 người.

2. Cộng dồn đến thời điểm hiện tại

2.1. Số lượng F0: 566 ca (trong ngày điều trị khỏi 13 ca).

- Điều trị khỏi: 304 ca

- Đang điều trị: 245 ca

- Tử vong: 17 ca

2.2. Số lượng F1: 1.479 ca (trong ngày hoàn thành cách ly 03 ca).

- Đã hoàn thành cách ly: 1.174 ca

- Đang quản lý: 305 ca

2.3. Số lượng F2: 2.057 ca (trong ngày hoàn thành cách ly 04 ca).

- Đã hoàn thành cách ly: 1.795 ca

- Đang quản lý: 262 ca

2.4. Test nhanh: 22.591 test

2.5. Xét nghiệm RT-PCR: 32.242 mẫu.

BBT(Nguồn: 306/BC-BCĐ)