Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng chống dịch Covid -19 ngày 08/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng chống dịch Covid -19 ngày 08/8/2021

Ngày 08/8/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định kết thúc, gia hạn thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 như sau:

1.Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 07, tổ 08, ấp Tân Nghĩa, xã Tân Nhuận Đông

 Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 07, tổ 08, ấp Tân Nghĩa, xã Tân Nhuận Đông (tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 09/8/2021.

Xem Quyết định!

2. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19  tổ 01, tổ 13, ấp Tân Quới; một phần tổ 20 và tổ 21, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tổ 01, tổ 13, ấp Tân Quới; một phần tổ 20 và tổ 21, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

3.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19  một phần tổ 05, tổ 07 và toàn bộ tổ 06, ấp Đông, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05, tổ 07 và toàn bộ tổ 06, ấp Đông, xã Tân Bình đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

(Tin cập nhất tiếp nếu có thêm quyết định trong ngày)

BBT