Xuất bản thông tin

null Tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Châu Thành đến 15 giờ ngày 09/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Châu Thành đến 15 giờ ngày 09/8/2021

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành đên 15 giờ ngày 09 tháng 8 năm 2021 như sau:

1. Trong ngày

1.1. Số lượng F0: 11 ca (kết quả từ RT-PCT trả về ngày 08/8/2021).

- Xã Tân Phú Trung: 02 ca

+ Ấp Tân Mỹ: 01 ca (khu cách ly Trung tâm Y tế Huyện) ổ dịch phát hiện ngày 03/8/2021.

+ Ấp Tân Thuận: 01 ca (khu cách ly Trường THPT Tân Phú Trung) ổ dịch thuộc ấp Tây, xã Tân Bình phát hiện ngày 02/8/2021.

- Xã Tân Bình: 09 ca

+ Ấp Tây: 01 ca (khu phong tỏa) ổ dịch phát hiện ngày 02/8/2021.

+ Ấp An Hòa Nhất: 08 ca (ngoài cộng đồng) đang truy vết nguồn lây.

1.2. Số lượng F1: 11 ca (xã Tân Bình 09 ca; Tân Phú Trung 02 ca).

1.3. Số lượng F2: 16 ca (xã Tân Bình 15 ca; Tân Phú Trung 01 ca).

1.4. Test nhanh: 508 test, nghi nhiễm: 03 ca (xã Tân Bình 02 ca; Tân Phú Trung 01 ca).

1.5. Gửi mẫu xét nghiệm RT-PCR: 4.246 người.

2. Cộng dồn đến thời điểm hiện tại

2.1. Số lượng F0: 577 ca

- Điều trị khỏi: 304 ca

- Đang điều trị: 256 ca

- Tử vong: 17 ca

2.2. Số lượng F1: 1.490 ca (trong ngày hoàn thành cách ly 03 ca).

- Đã hoàn thành cách ly: 1.177 ca

- Đang quản lý: 313 ca

2.3. Số lượng F2: 2.073 ca (trong ngày hoàn thành cách ly 31 ca).

- Đã hoàn thành cách ly: 1.826 ca

- Đang quản lý: 247 ca

2.4. Test nhanh: 23.099 test

2.5. Xét nghiệm RT-PCR: 36.488 mẫu.

BBT(Nguồn: 308/BC-BCĐ)