Xuất bản thông tin

null Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã

Ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân dân ban hành công văn số 979/UBND-NC về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã, theo Công văn Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

1. Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã (trừ lĩnh vực giao dịch đảm bảo về đất đai) từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Trường hợp cần thiết, đề nghị người dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Cá nhân, tổ chức chỉ thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp cấp thiết; các hồ sơ chưa thật sự cần thiết thì đợi sau mùa dịch bệnh Covid – 19 thực hiện.

Khi cá nhân, tổ chức đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã cần liên hệ trước với Bộ phận Một cửa để được hướng dẫn, tránh tình trạng tập trung đông người cục bộ có thể xảy ra (cá nhân, tổ chức có thể gọi qua Tổng đài 1022 - di động gọi số: 0277 1022, để nối máy đến Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã nắm thông tin).

2. Giao các cơ quan, địa phương xem, nắm thông tin, tuyên truyền đến người dân biết, thực hiện.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện tuyên truyền trên Đài truyền thanh Huyện và Trạm truyền thanh các xã, thị trấn về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã đến cá nhân, tổ chức biết, thực hiện./.

Nguồn: Công văn 979/UBND-NC

Trí Dũng