Xuất bản thông tin

null Tạm dừng hoạt động một số cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tạm dừng hoạt động một số cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành

Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc “3 tại chỗ” trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo như sau:

1. Tạm dừng hoạt động: (1) Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tấn Lộc, địa chỉ: ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; (2) Doanh nghiệp tư nhân Lộc Phượng, địa chỉ: số 138, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian tạm dừng hoạt động kể từ ngày 10/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Ủy ban nhân dân xã Tân Bình có trách nhiệm triển khai đến các công ty, doanh nghiệp nêu trên và thông báo việc tạm dừng hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến các công ty, doanh nghiệp; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

Xem Thông báo!

BBT