Xuất bản thông tin

null Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 02 và một phần tổ 03 thuộc ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 02 và một phần tổ 03 thuộc ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình

Ngày 13/8/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết đinh thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 02 và một phần tổ 03 thuộc ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình như sau:

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 02 và một phần tổ 03 thuộc ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình, có 30 hộ, với 106 nhân khẩu (từ hộ ông Phạm Văn Mật đến hộ bà Trần Thanh Loan).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 13/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

BBT