Xuất bản thông tin

null Châu Thành phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng Covid-19 vào tháng 4/2022

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng Covid-19 vào tháng 4/2022

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 huyện Châu Thành cho biết, đến thời điểm này huyện đã kết thúc đợt 6 tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn với 19.639 đối tượng được tiêm, trong đó mũi 1 là: 18.867 đối tượng và  mũi 2 là 772 đối tượng.

Ảnh tiêm vắc xin cho người dân

Hiện huyện Châu Thành đang tiếp tục triển khai các bước để chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên khi vắc xin được phân bổ. Theo thống kê dân số từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện là 133.988 người. Huyện Châu Thành sẽ phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có tối thiểu 50% người trong độ tuổi được tiêm vắc xin,  đến đầu tháng 2 năm 2022 đạt trên 70% dân số và sẽ có 95% dân số trong độ tuổi được tiêm 2 mũi phòng COVID-19 trước ngày 30/4/2022./.

            Thanh Dự