Xuất bản thông tin

null Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 14/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 14/8/2021

Ngày 14/8/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 như  sau:

1.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19  toàn bộ chợ và khu dân cư thuộc tổ 08, tổ 09, ấp Phú Thạnh, xã Phú Long

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ chợ và khu dân cư thuộc tổ 08, tổ 09, ấp Phú Thạnh, xã Phú Long đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19  toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long  đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

BBT