Xuất bản thông tin

null Công Ty Thiên Khánh Đồng Tháp ủng hộ 10 tấn gạo hỗ trợ phòng chống Covid -19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công Ty Thiên Khánh Đồng Tháp ủng hộ 10 tấn gạo hỗ trợ phòng chống Covid -19

Ngày 16/8/2021, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tiếp nhận số tiền 50 triệu đồng, 10 tấn gạo và 5 thùng khẩu trang y tế do bà Lê Thị Bé Ba – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành ủng hộ với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Ảnh đại diện công ty Thiên Khánh trao bảng tượng trưng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành

Số quà nầy sẽ được UBMTTQ Việt Nam huyện phân bổ về các xã trên địa bàn huyện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại địa phương cũng như trao tặng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ảnh Bà Lê Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao thư cảm ơn cho Đại diện Công ty Thiên Khánh

Trước đó,  Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp cũng đã ủng hộ vào quỹ mua vaccine và phòng, chống Covid – 19  số tiền 70 triệu đồng./.

Thanh Dự