Xuất bản thông tin

null Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 16/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 16/8/2021

Ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 14 và một phần tổ 17, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung; Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05 và một phần tổ 06, ấp Tây, xã Tân Bình như sau:

 

1.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 14 và một phần tổ 17, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 14 và một phần tổ 17, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05 và một phần tổ 06, ấp Tây, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05 và một phần tổ 06, ấp Tây, xã Tân Bình đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

BBT