Xuất bản thông tin

null Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Trang Hội đồng nhân dân huyện Vấn đề quan tâm

Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 17/8/2021, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Kỳ họp thứ hai, khoá X. Do tình hình dịch Covid-19 nên kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trong thời gian 1 ngày. Tham dự tại điểm cầu chính có đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại điểm cầu huyện Châu Thành, có bà Lê Thị Phi Yến, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, đơn vị huyện Châu Thành, cùng các đại biểu HĐND Tỉnh và Thường trực HĐND huyện Châu Thành.

Ảnh các đại biểu tham dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Châu Thành

Tại Kỳ họp thứ hai này, tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Châu Thành sẽ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề như: Các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Ảnh các đại biểu tham dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Châu Thành

Kỳ họp sẽ thảo luận các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh v.v..

Đồng thời, Các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 37 dự thảo nghị quyết do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình và 02 dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình.

Đăng Phúc