Xuất bản thông tin

null Giao - Nhận hàng trong thời gian giãn cách xã hội

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Giao - Nhận hàng trong thời gian giãn cách xã hội

Ngày 19/8/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Công văn về việc giao/nhận hàng trong thời gian giãn các xã hội, Chủ tịch UBND Huyện tha thiết đề nghị:

1. Người dân đang cư trú tại huyện Châu Thành đến địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để giao/nhận hàng thì trong suốt quãng đường đến địa điểm giao/nhận hàng tuyệt đối không được dừng, đỗ, bắt chuyện với người khác; phải ở tại cabin xe trong suốt quá trình giao/nhận hàng; rời ngay sau khi hoàn thành việc giao/nhận hàng; phải tự cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, kể cả người đang sống chung trong 14 ngày.

2. Người từ địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến huyện Châu Thành giao/nhận hàng phải chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; ở tại cabin xe trong suốt quá trình giao/nhận hàng; không được dừng, đỗ, bắt chuyện với người khác; rời ngay sau khi hoàn thành việc giao/nhận hàng.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết. Đồng thời nắm chắc danh sách người dân cư trú tại địa bàn đi giao/nhận hàng ngoài địa phận huyện Châu Thành, quản lý chặt chẽ trong thời gian họ và người sống chung tự cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

4. Giao Trung tâm Y tế Huyện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định./.

BBT(Nguồn: 3687/UBND-TH)