Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/8/2021

Ngày 21/8/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định Kết thúc, gia hạn thời gian cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid – 19 như sau:

1.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long  đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

2. Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ chợ và khu dân cư thuộc tổ 08, tổ 09, ấp Phú Thạnh, xã Phú Long

Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ chợ và khu dân cư thuộc tổ 08, tổ 09, ấp Phú Thạnh, xã Phú Long (tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 22/8/2021.

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT