Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện ủy Châu Thành thăm, làm việc với các xã về phòng chống Covid -19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Bí thư Huyện ủy Châu Thành thăm, làm việc với các xã về phòng chống Covid -19

Ngày 22/8/2021, Bí thư huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện – Đỗ Nhật Định, đã đến thăm và làm việc với các xã trên địa bàn huyện về công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Ảnh Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện – Đỗ Nhật Định làm việc tại xã Tân Bình

Tại các nơi đến, Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện – Đỗ Nhật Định đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương cùng chung tay với Huyện phòng chống dịch Covid – 19, với quyết tâm mong muốn nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó Bí thư Huyện ủy Châu Thành cũng yêu cầu các xã cần phải quản lý chặt chẽ hơn nữa các hoạt động của Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn còn hoạt động, phải thường xuyên phối hợp cùng các ngành kiểm tra số lượng đăng ký của công nhân tham gia làm tại Công ty, Doanh nghiệp, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Kiểm soát chặt chẽ việc qua lại tại các chốt trên địa bàn, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân không nên ra khỏi nhà, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch đúng theo qui định./.

Trí Khánh