Xuất bản thông tin

null Tạm dừng hoạt động chợ Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tạm dừng hoạt động chợ Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành

Ngày 24/8/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Thông báo tạm dừng hoạt động chợ Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo:

1. Tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông triển khai đến các hộ tiểu thương kinh doanh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tạm dừng hoạt động chợ để Nhân dân biết.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; các hộ tiểu thương; các tổ chức, cá nhân có liên quan và Nhân dân biết để phối hợp thực hiện./.

Xem Thông báo!

BBT