Xuất bản thông tin

null Thiết lập – Gia hạn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 24/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập – Gia hạn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 24/8/2021

Ngày 24/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định thiết lập, gia hạn cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1.Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 03, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 03, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, có 16 hộ, với 50 nhân khẩu (từ hộ bà Trần Thị Huệ đến hộ ông Lương Văn Bình).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 24/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 09, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

3. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT